Політика конфіденційності
Цей документ визначає політику сервісу "Dogchill" (далі - Оператор) щодо обробки персональних даних користувача.


1.1 Дана Політика є невід'ємною частиною Угоди, розміщеної і доступної в мережі Інтернет за адресою: https://dogchill.com.ua/legal/.

1.2 Укладаючи Угоду, ви вільно, своєю волею і в своїх інтересах надаєте письмову згоду на всі способи обробки своїх персональних даних, які необхідні для надання сервісів і послуг (виконання угод і договорів з користувачем), включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення персональних даних, передачу (поширення) персональних даних.

2.1 Під персональною інформацією в цій Політиці розуміється:

2.1.1 Інформація, яку надає користувач самостійно (при реєстрації або в процесі використання сайту www.dogchill.com.ua або сервісів Оператора: редагування профілю, заповнення замовлення, звернення в службу підтримки), включаючи персональні дані користувача. Обов'язкова для надання послуг інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається користувачем на його розсуд.

2.1.2 Дані, які автоматично передаються в процесі використання сайту www.dogchill.com.ua за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), час доступу, адреса запитуваної сторінки.

3.1. Оператор збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання сервісів і надання послуг (виконання угод і договорів з користувачем). Персональні дані користувача Оператор може використовувати в наступних цілях:

Ідентифікація сторони в рамках угод і договорів з Оператором;

Надання користувачеві персоналізованих сервісів;

Зв'язок з користувачем, в тому числі відправка повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання сервісів, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача;

Таргетування рекламних матеріалів;

Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4.1 Оператор може здійснювати обробку спеціальних категорій персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, стану здоров'я, при цьому Оператор зобов'язується брати письмову згоду суб'єкта на обробку його персональних даних.

4.2 Оператор має право передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:

Користувач надав свою згоду на такі дії;

Передача необхідна в рамках використання користувачем певного сервісу або для надання послуги користувачеві;

Передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури.

4.3 Оператор приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

4.4 Оператор має право доручити обробку персональних даних іншій особі за згодою суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законом України, на підставі укладається з цією особою договору (далі - доручення оператора). При цьому Оператор в договорі зобов'язує особу, яка здійснює обробку персональних даних за дорученням Оператора, дотримуватися принципів і правил обробки персональних даних, передбачені чинним законодавством України про персональні дані.

4.5 У разі, якщо Оператор доручає обробку персональних даних іншій особі, відповідальність перед суб'єктом персональних даних за дії вказаної особи несе Оператор. Особа, яка здійснює обробку персональних даних за дорученням Оператора, несе відповідальність перед Оператором.

4.6 Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлено законодавством або договором. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню, або знеособленню після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законодавством.

5.1 Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональних даних в розділі «Профіль» особистого кабінету користувача.

5.2 Користувач також може видалити надану їм в рамках певного облікового запису персональну інформацію, написавши письмову заяву на ім'я Оператора. При цьому вилучення користувача може спричинити неможливість використання деяких сервісів Оператора.

6.1 Оператор має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція завжди знаходиться на сторінці за адресою https://dogchill.com.ua/legal/.


Дата останнього оновлення 9.04.2019


Реквізити
ФОП ВОЛОШИНА ЄГІНЕ СЕЙРАНІВНА

02121, м. Київ, пр-т. Бажана Миколи, буд. 16, кв. 78

ДРФО 3278001649

UA853052990000026008000106169 , Банк КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ

МФО 321842

Електронна поштова адреса для листування: yourdogchill@gmail.com

тел.: +380 63 757 7472, +380 95 307 4894